Nogometni krožek

Nogometni krožek

Nogometni krožek bo v šolskem letu 2018/2019 deloval na naslednjih OŠ:

 • OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica, trener Jan Kos
 • OŠ Prihova, trener Blaž Gorinšek
 • OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, trener Boštjan Pek
 • OŠ Zgornja Ložnica, trener Primož Jančič
 • 2. Osnovna šola Bistrica, trener Aljaž Horvat
 • OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava, trener Stane Zajšek
 • OŠ Pragersko, trener Blaž Vidovič
 • OŠ Zgornja Polskava, trener Luka Ornik
 • OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec, trener Boštjan Pek
 • OŠ Zreče, trener Žan Napotnik
 • OŠ Partizanska bolnišnica Jesen Tinje, trener Dejan Verko
 • OŠ Šmartno na Pohorju, trener Franci Lah
 • OŠ Makole, Martina Kovačič
 • OŠ Poljčane, Martina Kovačič
 • OŠ Gorenje nad Zrečami, trener Gregor Kočar
 • OŠ Stranice, trener Žiga Pesjak
 • OŠ Vitanje, trener ŽigaPesjak

Odgovorite s komentarjem