NOGOMETNI KROŽEK in VRTEC – URNIK 2023/2024

ŠOLAPONEDELJEKTOREKSREDAČETRTEKPETEKOpombe
OŠ Pohorskega odreda14.00-15.0014.00-15.00PON.: 1., 2. razred
SRE.: 3., 4. razred
OŠ 2 OŠ Bistrica14.00-15.001., 2. razred na "polovici" in 3., 4. razred na "drugi" polovici tel.
OŠ Zgornja Ložnica13.20-15.201., 2. razred: 13.20-14.20
3., 4. razred: 14.20-15.20
OŠ Tinje13.00-14.00
OŠ Šmartno na Pohorju12.30-14.301., 2. razred: 12.30-13.30
3., 4. razred: 13.30-14.30
OŠ Pragersko + vrtec14.30-15.30
OŠ Zgornja Polskava14.30-15.30
OŠ Spodnja Polskava + vrtec14.30-15.30
OŠ Poljčane13.00-14.00Mlajši: 13.00-14.00
Starejši: 14.00-15.00
OŠ Makole14.15-15.15
OŠ Oplotnica13.00-14.00
OŠ Prihova13.15-15.001., 2. razred: 13.15-14.00
3., 4. razred: 14.00-15.00
OŠ Zreče14.00-15.00
OŠ Gorenje nad Zrečami12.45-14.301., 2. razred: 12.45-13.30
3., 4. razred: 13.30-14.30
OŠ Vitanje + vrtec14.30-15.30
Vrtec Zreče13.45-15.151. skupina: 13.45-14.30
2. skupina: 14.30-15.15
Vrtec Stranice13.15.14.00
Vrtec Bistrica - Ciciban14.00-15.00Vadba se izvaja v Športni dvorani Pohorskega Odreda - velika dvorana (Partizanska ul 28a)
Vrtec Bistrica - Sonček14.00-15.00Vadba se izvaja v Ljudski Univerzi (Partizanska 22)
Vrtec Bistrica - Ozka14.00-15.00Vadba se izvaja v Ljudski Univerzi (Partizanska 22)