Upravni odbor

Gorazd Šket

Trener UEFA PRO
Telefon: 031 620 872
E-pošta: gsket@gmail.com