Upravni odbor

Predsednik upravnega odbora: Roman Stegne

članica upravnega odbora: Barbara kapun

član upravnega odbora: dr. Vito Martinčič

IZVRŠNI ODBOR

Predsednik kluba dr. Vito Martinčič

sekretar: Miran Kristovič

Vodja nogometne šole: Alojz Fricelj

Tehnični vodja članske ekipe: Leon Rozman

Vodja projekta nogometnih krožkov: David Očko

Vodja marketinga: Polonca Fridrih

član IO: Bojan Gril

član IO: Brank Lukič