VABILO NA SKUPŠČINO

Vabimo vas na redno letno skupščino NK Bistrica iz Slovenske Bistrice, ki bo  v četrtek 28.3.2024 ob 17.00 h v prostorih Ljudske univerze v Slov.Bistrici – dvorana »Sova« (I.nadstropje) na Partizanski 22, SI-2310 Slov.Bistrica
Predlagan dnevni red:

 1. Predstavitev knjige »Markova nogometna pustolovščina« avtorice Darje Glogovšek, ki opisuje nogometno odraščanje sina v nogometni šoli NK Kety Emmi & Impol Bistrica (15 min.)
 2. Otvoritev letne skupščine NK Bistrica iz Slov.Bistrice
 3. Izvolitev delovnega predsedstva,verifikacijske komisije in zapisnikarja
 4. Potrditev dnevnega reda skupščine
 5. Poročilo o delu nogometnega kluba 2023
 6. Finančno poročilo
 7. Poročilo NO
 8. Poročilo disciplinske komisije
 9. Razprava po poročilih in sprejem poročil
 10. Plan dela NK Bistrica v letu 2024
 11. Finančni plan za leto 2024
 12. Vprašanja in pobude
 13. Razno

Zaradi organizacije dogodka Vas naprošamo, da Vašo udeležbo javite sekretarju Miranu Kristoviču na: gsm: 040 767 255 ali elektronski naslov: info@nk-bistrica.si

Prosimo vas, da se zbora udeležite ob dogovorjenem času.
Glasovalno pravico na skupščini imajo vsi člani kluba s plačano članarino za sezono 2023/2024
V kolikor še nimate poravnane članarine članske izkaznice boste lahko izdajo uredili neposredno pred začetkom skupščine.

Slov. Bistrica, 21.02.2024

Predsednik
Dr. Vito Martinčič