Članska izkaznica

Člani NK Bistrica se identificirajo s člansko izkaznico.
Vsako leto se članstvo potrdi s plačilom članarine, za katero se na člansko izkaznico nalepi nalepka za tekoče leto.