VABILO NA LETNO SKUPŠČINO

Vabimo vas na redno letno skupščino NK Bistrica iz Slovenske Bistrice, ki bo  v četrtek 21.4.2022 ob 18.00 h v amfiteatru Srednje šole Slov.Bistrica, Ulica Jožeta Pučnika 21 SI-2310 Slov.Bistrica

Predlagan dnevni red:

 1. Otvoritev  letne skupščine NK Bistrica iz Slov.Bistrice
 2. Izvolitev delovnega predsedstva,verifikacijske komisije in zapisnikarja 
 3. Potrditev dnevnega reda skupščine
 4. Poročilo o delu nogometnega kluba 2021 
 5. Finančno poročilo
 6. Poročilo NO
 7. Poročilo disciplinske komisije
 8. Razprava po poročilih in sprejem poročil
 9. Plan dela NK Bistrica v letu 2022
 10. Finančni plan za leto 2022
 11. Vprašanja in pobude
 12. Razno

Zaradi organizacije dogodka Vas naprošamo, da Vašo udeležbo javite sekretarju Danilu Lončariču na gsm: 070 762 400 ali  elektronski naslov: info@nk-bistrica.si

Prosimo vas, da se zbora udeležite ob dogovorjenem času. V kolikor še nimate članske izkaznice boste lahko izdajo uredili neposredno pred začetkom skupščine.

Glasovalno pravico na skupščini imajo vsi člani kluba s plačano članarino za sezono 2021/2022

Slov. Bistrica, 21.03.2022

                                                                                                                     Predsednik

                                                                                                                     Dr. Vito Martinčič