VABILO NA VOLILNO SKUPŠČINO 2020

NK BISTRICA-SLOVENSKA BISTRICA

Partizanska 35

2310 Slov. Bistrica

VABILO

Vabimo Vas na volilno letno skupščino NK Bistrica iz Slovenske Bistrice, ki bo  v ponedeljek 08.06.2020 ob 18.00 uri v amfiteatru Srednje šole Slov.Bistrica, Ulica Jožeta Pučnika 21, SI-2310 Slov.Bistrica

Predlagan dnevni red:

 1. Otvoritev  letne skupščine NK Bistrica iz Slov.Bistrice
 2. Izvolitev delovnega predsedstva,verifikacijske komisije in zapisnikarja
 3. Potrditev dnevnega reda skupščine
 4. Poročilo o delu nogometnega kluba 2019
 5. Finančno poročilo
 6. Poročilo NO
 7. Poročilo disciplinske komisije
 8. Razprava po poročilih in sprejem poročil
 9. Razrešitev predsednika NK Bistrica , Upravnega odbora, Nadzornega odbora in disciplinske komisije NK Bistrica
 10. Predstavitev kandidatov za predsednika  NK Bistrica, za mandatno obdobje 2020 – 2024
 11.  Volitve :
  • predsednika  društva NK Bistrica, za mandatno obdobje 2020 – 2024
  • Upravnega odbora NK Bistrica, za mandatno obdobje 2020 – 2024
  • Nadzornega odbora NK Bistrica,  za mandatno obdobje 2020 – 2024
  • Disciplinske komisije, za mandatno obdobje 2020 – 2024
 12. Plan dela NK Bistrica v letu 2020
 13. Finančni plan za leto 2020
 14. Vprašanja in pobude
 15. Razno

Vloge za predsednika kluba, člane upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije je potrebno posredovati pisno na naslov: NK Bistrica iz Slovenske Bistrice, Partizanska 35, SI-2310 Slov. Bistrica do četrtka 04.06.2020.

Zaradi organizacije dogodka Vas naprošamo, da Vašo udeležbo javite sekretarju Danilu Lončariču na gsm: 070 762 400 ali  elektronski naslov: danilo.loncaric@gmail.com

Prosimo Vas, da se zbora udeležite ob dogovorjenem času. V kolikor še nimate članske izkaznice boste lahko izdajo uredili neposredno pred začetkom skupščine.

Glasovalno pravico na skupščini imajo vsi člani kluba s plačano članarino za sezono 2019/2020.

Slov. Bistrica, 21.05.2020

                                                                                                 Sekretar NK Bistrica:

                                                                                                 mag. Danilo Lončarič